Medjedja opšte

Opšte

Medjedja – Međeđa je naselje na rijeci Drini na magistralnom putu Sarajevo-Višegrad. Mjesto pripada opštini Višegrad, od koga je udaljena trinest kilometara (13km). Dva kilometra prema Višegradu je ušće rijeke Lim u Drinu. Hidroakumulaciono jezero hidroelektrane Višegrad je potopilo najveći dio malog mjesta, kroz koja je ranije prolazila uskotračna pruga. U Međeđi se presjedalo u voz za Rudo i Priboj. Smještena na sjevernim padinama na lijevoj obali jezera, tj nekadašnjoj lijevoj obali Drine. Međeđa je bila poznata po kvalitetnim trešnjama.

Veliki dio stanovnika je tokom posljednjeg rata u BiH izbjegao iz Međeđe i u nju se vratio samo mali dio. Mjesto ima uslove za razvoj seoskog i eko turizma, jer jezero na Drini pruža uslove za ribolov, lov, planinarenje kao i vožnju kroz prelijepi kanjon drine čamcima i manjim brodicama. Turistička atrakcija na jezeru je Vodeni Ćiro, brodić koji izgledom predstavlja svog pretka koji je prolazio uskotračnom prugom izgradjenom u vrijeme Austrougarske Monarhije.

Okolina

U blizoj okolini nalazi se i Hidroelektrana “Višegrad”

http://www.henadrini.com/


Leave a Reply