Stare slike željezničke stanice u Medjedji

83-076 u stanici Međeđa

Željeznička stanica Međeđa

83-030 u stanici Međeđa 21.07.1969. godine.

Međeđa 21.07.1969. godine.

85-039 u stanici Međeđa 21.07.1969. godine.

Međeđa 21.07.1969. godine.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uništavanje džamije u Medjedji

Stara otomanska dzamija u Medjedji prije hidroelektrane

Stara otomanska džamija u Medjedji prije hidroelektrane

Nova džamija u Medjedji je izgrađena neposredno prije rata sa ciljem da zamjeni staru džamiju iz Otomanskog razdoblja koju je preplavilo jezero drina nakon sto je izgrađena hidroelektrana u 1989 u blizini Višegrada. Kompletna Medjedja je tada preseljena iznad nivoa jezera drine zajedno sa novom džamijom koja je izgrađena 1991 godine.

Mededja u 2000. Zapaljena do zemlje nakaon Srpske ofanzive kada su i snimili film "Lepa sela lepo gore". Srbi su zauzeli Medjedju u Maju 1993.

Mededja u 2000. Zapaljena do zemlje nakaon Srpske ofanzive kada su i snimili film “Lepa sela lepo gore”. Srbi su zauzeli Medjedju u Maju 1993.

Ostatci Srusene dzamije u Medjedji 2000

Ostatci Srušene džamije u Medjedji 2000

Rekonstruirana dzamija u Medjedji 2009

Rekonstruirana dzamija u Medjedji 2009

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment